10. júna 2018

Detekcia bleskov

Tu nájdete informácie o výskyte bleskov v Európe zaznamenané prostredníctvom našej detekčnej siete. Najaktuálnejšie dáta sú zaznačené bielou farbou, najstaršie červenou. Ide zatiaľ o testovaciu prevádzku, preto ju prosím berte s rezervou. 😉

Mapa bleskovej aktivity

Smer a intenzita bleskového výboja

Spektogram v hodinových intervaloch

Histogram antény

Pripravené v spolupráci s: http://pocasi-kno.cz/lightningradar_lr1.php