10. júna 2018

Detekcia bleskov

Tu nájdete informácie o výskyte bleskov v Európe zaznamenané prostredníctvom našej detekčnej siete. Najaktuálnejšie dáta sú zaznačené bielou farbou, najstaršie červenou.

Mapa bleskovej aktivity:
Smer a intenzita bleskového výboja:
Spektogram v hodinových intervaloch:
Histogram antény:

Pripravené v spolupráci s: http://pocasi-kno.cz/lightningradar_lr1.php