10. júna 2018

Detekcia bleskov

Tu nájdete informácie o výskyte bleskov v Európe zaznamenané prostredníctvom našej detekčnej siete. Aktuálne máme na Slovensku 2 lokality, v ktorých je umiestnený detektor bleskov a to: Bošany a Malé Kozmálovce. Najaktuálnejšie dáta sú zaznačené bielou farbou, najstaršie červenou.

Mapa bleskovej aktivity:
Mapa bleskovej aktivity
Smer a intenzita bleskového výboja:
Smer a intenzita bleskového výboja
Spektogram v hodinových intervaloch:
Spektogram v hodinových intervaloch
Histogram antény:
Histogram antény
Synchronizácia
Pripravené v spolupráci s meteostanicou Kostelec nad Orlicí.