10. júna 2018

Detekcia bleskov

Tu nájdete informácie o výskyte bleskov v Európe zaznamenané prostredníctvom našej detekčnej siete. Aktuálne máme na Slovensku umiestnený detektor bleskov v obci Bošany. Najaktuálnejšie dáta sú zaznačené bielou farbou, najstaršie červenou.

Mapa bleskovej aktivity:
Mapa bleskovej aktivity
Smer a intenzita bleskového výboja:
Smer a intenzita bleskového výboja
Spektogram v hodinových intervaloch:
Spektogram v hodinových intervaloch
Histogram antény:
Histogram antény
Synchronizácia