Ako poukázať 2% zo svojej dane Amatérskej meteorológii Slovenska?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov – vyberte svoju cestu:

Zamestnanec

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2024.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Fyzická osoba (živnostník)

Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu údaje AMS (vyššie uvedené).
 2. Do 31. marca 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
Právnická osoba (firma)

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2024 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  • Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2023 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.
 2. Do 31. marca 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Údaje pre darovanie 2% pre Amatérsku meteorológiu Slovenska:

Názov: Amatérska meteorológia Slovenska
Adresa: Budovateľská 2510/27, 901 01 Malacky
IČO: 51207494
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK40 8330 0000 0023 0136 2397 
Kód banky: 8330 (Fio banka , a.s.)

Formuláre na stiahnutie:

Zamestnanec Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní
Živnostník Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ A
Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ B 
Právnická osoba Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Všetkým, ktorí sa rozhodli nám poukázať 2% (3%) podiel zo svojich daní, ďakujeme!