Údržba meteostaníc a webkamier po celom Slovensku

Údržba meteorologickej stanice spočíva v úplnom rozobraní stanice, vyčistení všetkých senzorov a kontrole stavu elektroniky, aby sa tak predišlo problémom v budúcnosti. Vyčistenie senzorov od rôznych nečistôt pomáha zvýšiť presnosť nameraných hodnôt ako aj predĺženiu životnosti senzorov.

Po očistení, skontrolovaní a opätovnej montáži všetkých senzorov sa v prípade potreby vymenia batérie, ak sú prítomné. Potom, v prípade dostupnosti, nasleduje aktualizácia softvéru alebo firmvéru zariadenia. 

Servis meteostaníc a webkamier po celom Slovensku.

Okrem plánovanej údržby vykonávame aj servis nefunkčných meteorologických staníc alebo problémami so senzormi či so sieťovou konfiguráciou pre našich členov, ako aj nečlenov.

Tento proces zahŕňa samotnú identifikáciu chyby, opravu, prípadne výmenu, chybných komponentov, záverečnú kontrolu.

V prípade záujmu o servis alebo údržbu meteostanice alebo webkamery nás neváhajte kontaktovať: