Údržba meteostaníc a webkamier po celom Slovensku

Údržba meteorologickej stanice spočíva:

  • v úplnom rozobraní stanice,
  • vyčistení všetkých senzorov a
  • kontrole stavu elektroniky, aby sa tak predišlo problémom v budúcnosti.

Vyčistenie senzorov od rôznych nečistôt pomáha zvýšiť presnosť nameraných hodnôt ako aj predĺženiu životnosti senzorov. Po očistení, skontrolovaní a opätovnej montáži sa následne:

  • v prípade potreby vymenia batérie (ak sú v zariadení prítomné) a
  • aktualizuje softvér alebo firmvér zariadenia (ak je dostupný). 

Servis meteostaníc a webkamier po celom Slovensku.

Okrem plánovanej údržby vykonávame aj servis nefunkčných meteorologických staníc alebo problémami so senzormi či so sieťovou konfiguráciou pre našich členov, ako aj nečlenov. Tento proces zahŕňa:

  • samotnú identifikáciu chyby,
  • opravu/ výmenu, chybných komponentov,
  • záverečnú kontrolu a
  • vystavenie protokolu.

V prípade záujmu o servis alebo údržbu meteostanice alebo webkamery nás neváhajte kontaktovať: