19. decembra 2014

O nás

Web amaterskameteorologia.sk vznikol dňa 24.7.2012 za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre podporu a rozvoj amatérskej meteorológie na Slovensku.
Web však nie je určený len pre meteorológov amatérov, ale pre všetkých, ktorí aspoň občas pozdvihnú hlavu a pozrú sa na oblohu.
Web obsahuje základné informácie o amatérskej meteorológií, aktuality zo sveta meteorológie a ďalšie informácie zo sveta počasia.
Dňa 20.11.2017 bolo na MV SR zaregistrované naše občianske združenie s názvom Amatérska meteorológia Slovenska a začala sa tak nová éra amatérskej meteorológie na Slovensku.

Ciele AMS:

 • správa webových stránok a informačných systémov (prevažne z oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie a kvality ovzdušia), ich údržba a udržovanie platnosti poskytovaných informácii,
 • budovanie, prevádzka a údržba meteorologických staníc a webkamier na území Slovenskej republiky,
 • budovanie, prevádzka a údržba siete na meranie kvality ovzdušia a radiácie na území Slovenskej republiky,
 • budovanie, prevádzka a údržba siete na detekciu bleskov a príjem snímok z družíc,
 • dokumentácia a výskum meteorologických javov, experimentálne predpovede týchto javov a ich prezentácia na webových stránkach,
 • spolupráca so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a oficiálnymi meteorologickými inštitúciami v rámci EÚ, s ostatnými i neoficiálnymi spolkami a fyzickými osobami zaoberajúcimi sa touto tematikou,
 • spolupráca so zahraničnými organizáciami podobného zamerania,
 • osvetové a preventívne pôsobenie na verejnosti,
 • podpora a propagácia občianskeho združenia formou vlastného merch-u,
 • podpora, rozvoj a propagácia meteorológie, klimatológie, hydrológie a ich popularizácia,
 • podpora a rozvoj spoločenského, materiálneho a technického zázemia pre členov združenia,
 • podpora a rozvoj ochrany a tvorby životného prostredia na regionálnej ako aj celoštátnej úrovni,
 • podpora a rozvoj informovanosti v rámci globálneho otepľovania a zmeny klímy,
 • podpora a rozvoj vzdelávania.

Projekty AMS:

Meteorologická stanica Malacky

Meteorologická stanica v Malackách oficiálne vznikla 24.7.2009, odkedy sú nepretržite zaznamenávané údaje o aktuálnej teplote, vetre a zrážkach. Základnou myšlienkou bolo informovať obyvateľov o aktuálnom stave počasia v našej obci.

Teplota a vlhkosť vzduchu
Senzor je umiestnený v 2 m nad zemou v radiačnom štíte. Samotný senzor je dvojnásobné oddelený od okolia (plastové žalúzie + senzorová komora) a ventilátor sa stará o nepretržité nasávanie vzduchu do senzorovej komory. Senzor chránení voči poveternostným vplyvom a zabezpečuje tak presné meranie teploty vzduchu aj na priamom slnku.

Smer a rýchlosť vetra
Anemometer je vo výške 10 m nad zemou (cca 1.5 m nad strechou domu). V okolí anemometra sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by mohla ovplyvňovať presnosť merania.

Zrážky
Zrážky sú merané vo výške 2m nad zemou. Taktiež sa v okolí nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť merania. Rozlíšenie 0.2 mm. Zrážkomer nie je vyhrievaný. V roku 2021 plánujeme vyrobiť a sprevádzkovať vyhrievanie zrážkomera.

Prízemná teplota a teplota pôdy
Prízemnú teplotu meriame čidlom, ktoré je umiestnené na držiaku vo výške 5 cm nad zemským povrchom. Pôdnu teplotu meriame aktuálne v hĺbkach 10 a 20 cm pod zemou. Čoskoro plánujeme rozšíriť meranie teploty pôdy o hĺbky 50 a 100 cm.

Meteorologická stanica Mikulášov

Meteorologická stanica v Lakšárskej N. Vsi – časti Mikulášov vznikla v roku 2011. Do roku 2011 boli merania analógové. Dňa 1.11.2011 vystriedali analógové merania automatické. Stanica je dočasne mimo prevádzku. V roku 2020 je naplánovaná jej oprava a opätovné sprevádzkovanie meraní.

Teplota a vlhkosť vzduchu
Senzor je umiestnená v 2 m nad zemou v meteorologickej búdke. Senzor je chránení voči poveternostným vplyvom a zabezpečuje tak presné meranie teploty vzduchu aj na priamom slnku.

Smer a rýchlosť vetra
Anemometer je vo výške 6 m nad zemou. V okolí anemometra sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by mohla ovplyvňovať presnosť merania.

Zrážky
Zrážky sú merané vo výške 1 m nad zemou. Taktiež sa v okolí nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť merania. Rozlíšenie 0.5 mm. Zrážkomer nie je vyhrievaný.

Detekcia bleskov – LightningRadar

Jedná sa o systém antény s krížovou slučkou naladená na 10 kHz, dva jednoduché OP27 zosilňovače so ziskom 100 dB a následné pripojenie k zvukovej karte počítača s frekvenciou 1 GHz a softvér na odber zo zvukovej karty 22 kHz – vzorkovacia frekvencia (program Visual Basic), ktorý detekuje smer k zdroju úderu blesku s presnosťou 1 stupňa. Tento program je možné použiť na rôznych miestach na výpočet miesta úderu blesku pomocou metódy trangulácie.

Príjem snímok z družíc NOAA

Každý deň prechádza nad vami viac meteorologických satelitov NOAA. Každý meteorologický satelit NOAA vysiela signál APT (Automatic Picture Transmission), ktorý obsahuje živý obraz počasia vo vašej oblasti. RTL-SDR kľúč v kombinácii s dobrou anténou, SDRSharp a dekódovacím programom je možné použiť na stiahnutie a zobrazenie týchto živých obrazov niekoľkokrát za deň. Tento návod vám ukáže, ako nastaviť NOAA meteorologickú satelitnú prijímaciu stanicu, ktorá umožní každý deň zbierate niekoľko satelitných snímok so živým počasím. Väčšina častí tohto tutoriálu je použiteľná aj pre iné softvérové ​​rádiá, ako sú Funcube dongle a HackRF a Airspy, ale RTL-SDR je najlacnejšou možnosťou. Hardvérové ​​rádiové skenery môžu tiež fungovať za predpokladu, že rádio má veľkú šírku pásma IF (30 kHz) a rozlíšenie Tap.Upozorňujeme, že ak budete mať úspech s týmto tutoriálom, možno vás bude zaujímať aj dekódovanie meteorologických satelitov Meteor M2, ktoré poskytujú omnoho vyššie hodnoty. obrázky s rozlíšením. Nájdete tu aj alternatívny návod na dekódovanie satelitov NOAA, ktorý používa rtl_fm.

Meteorologické  satelity NOAA APT vysielajú signál pri frekvencii približne 137 MHz a ich signály sú tiež kruhovo polarizované pravou rukou (RHCP), čo znamená, že na správne prijímanie signálov budete potrebovať pravú kruhovo polarizovanú anténu. Satelitné antény sú tiež navrhnuté tak, aby prijímali najlepšie signály z oblohy. Nižšie sú uvedené tri možnosti ľahkej domácej kruhovo polarizovanej satelitnej antény.  Turnstile anténa je kruhovo polarizovaná anténa. Môže byť postavený v dvoch režimoch, normálnom a axiálnom. Pre satelitný príjem to chceme v axiálnom režime.

Aktuálna synoptická situácia

Na vytváranie máp aktuálnej synoptickej situácie používame program Digital Atmosphere. Ide o výkonný program na predpovedanie počasia, ktorý vám umožňuje vytvárať podrobné mapy počasia v reálnom čase kdekoľvek na svete. Vo veľkej miere využíva techniky a algoritmy, ktoré sú porovnateľné a v niektorých prípadoch lepšie ako multimiliónové systémy Národnej meteorologickej služby. Beží na akomkoľvek systéme Windows a používa bezplatné údaje z vládnych a univerzitných zdrojov na internete.

Podporované typy údajov: pozemné synoptické (WMO FM 12 SYNOP), synoptické lode (WMO FM 13 SHIP), METAR (WMO FM 15 METAR), bóje (WMO FM 18 BUOY), horný vzduch (WMO FM 35 TEMP). , hlásenie údajov o lietadle (ACARS) (WMO FM 42 AMDAR), formát prenosu frontálneho zobrazenia NMC (ASUS1 KWBC), rastrovaný binárny údaj (GRIB) (WMO FM 92-IX), formát NEXRAD III. úrovne (ICD 2620001) WSR-88D, formát NEXRAD, Pozorovacie austrálske údaje AXF oddelené čiarkami a podobné formáty, výstražné bulletiny hurikánu NHC, radarové snímky akejkoľvek meteorologickej agentúry dostupné na webe (JPG alebo neanimovaný GIF; môže sa vyžadovať konfigurácia) a ďalšie.

Meranie kvality ovzdušia

Spustenie tohto projektu máme naplánovanú na 2. polovicu roka 2022, kedy by sme chceli nainštalovať prvé senzory.