19. decembra 2014

O nás

Web amaterskameteorologia.sk vznikol dňa 24.7.2012 za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre podporu a rozvoj amatérskej meteorológie na Slovensku.
Web však nie je určený len pre meteorológov amatérov, ale pre všetkých, ktorí aspoň občas pozdvihnú hlavu a pozrú sa na oblohu.
Web obsahuje základné informácie o amatérskej meteorológií, aktuality zo sveta meteorológie a ďalšie informácie zo sveta počasia.
Dňa 20.11.2017 nám bolo MV SR zaregistrované občianske združenie s názvom Amatérska meteorológia Slovenska a začala sa tak nová éra amatérskej meteorológie na Slovensku.

Ciele AMS:

  • správa webových stránok a informačných systémov z oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie (vytváranie, prevádzkovanie modelov)
  • prevádzka a údržba meteorologických staníc na Slovensku
  • spolupráca v oblasti kalibrácie prístrojov (rokovania)
  • dokumentácia, výskum, experimentálne predpovede meteorologických javov (foto dokumentácia búrok, analyzovanie podľa num. modelov)
  • osvetové a preventívne pôsobenie na verejnosti

Projekty AMS:

Meteorologická stanica Malacky

Meteorologická stanica v Malackách oficiálne vznikla 24.7.2009, odkedy sú nepretržite zaznamenávané údaje o aktuálnej teplote, vetre a zrážkach. Základnou myšlienkou bolo informovať obyvateľov o aktuálnom stave počasia v našej obci.

Teplota a vlhkosť vzduchu
Senzor je umiestnená v 2 m nad zemou v radiačnom štíte. Samotný senzor je dvojnásobné oddelený od okolia (plastové žalúzie + senzorová komora) a ventilátor sa stará o nepretržité nasávanie vzduchu do senzorovej komory. Senzor chránení voči poveternostným vplyvom a zabezpečuje tak presné meranie teploty vzduchu aj na priamom slnku.

Smer a rýchlosť vetra
Anemometer je vo výške 10 m nad zemou (cca 1.5 m nad strechou domu). V okolí anemometra sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by mohla ovplyvňovať presnosť merania.

Zrážky
Zrážky sú merané vo výške 2m nad zemou. Taktiež sa v okolí nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť merania. Rozlíšenie 0.2 mm. Zrážkomer nie je vyhrievaný. V roku 2018 plánujeme vyrobiť a sprevádzkovať vyhrievanie zrážkomera.

Prízemná teplota a teplota pôdy
Prízemnú teplotu meriame čidlom, ktoré je umiestnené na držiaku vo výške 5 cm nad zemským povrchom. Pôdnu teplotu meriame aktuálne v hĺbkach 10 a 20 cm pod zemou. Čoskoro plánujeme rozšíriť meranie teploty pôdy o hĺbky 50 a 100 cm.

Meteorologická stanica Mikulášov

Meteorologická stanica v Lakšárskej N. Vsi – časti Mikulášov vznikla v roku 2011. Do roku 2011 boli merania analógové. Dňa 1.11.2011 vystriedali analógové merania automatické. Stanica je dočasne mimo prevádzku. V roku 2018 je naplánovaná jej oprava a opätovné sprevádzkovanie meraní.

Teplota a vlhkosť vzduchu
Senzor je umiestnená v 2 m nad zemou v meteorologickej búdke. Senzor je chránení voči poveternostným vplyvom a zabezpečuje tak presné meranie teploty vzduchu aj na priamom slnku.

Smer a rýchlosť vetra
Anemometer je vo výške 6 m nad zemou. V okolí anemometra sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by mohla ovplyvňovať presnosť merania.

Zrážky
Zrážky sú merané vo výške 1 m nad zemou. Taktiež sa v okolí nenachádzajú žiadne predmety, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť merania. Rozlíšenie 0.5 mm. Zrážkomer nie je vyhrievaný.

Meteorologická stanica Malé Kozmálovce
Čoskoro doplníme informácie.
MeteoRadar

Stránka MeteoRadar.wbl.sk (študentská, nekomerčná stránka) vznikla 27.8.2010. Od 24.7.2012 je prevádzkovateľom webu Amatérska meteorológia Slovenska. Od 2.9.2014 je web na adrese meteoradar.amaterskameteorologia.sk . V súčasnej podobe je web od 2.9.2014. Obsahuje predpovede počasia, informácie, aktuality zo sveta meteorológie a ďalšie informácie. Krátkodobé predpovede sú priamo odoberané z predpovedí SHMÚ a taktiež sú využívané výstupy z numerických modelov Aladin, ECMWF, UM alebo GFS, pre tvorbu výstražného spravodajstva MeteoWarning alebo monitoringu vývoja počasia.

Zdroje informácií:
Informácie, obrázky, dáta nachádzajúce sa na tomto servery, sú duševným vlastníctvom jednotlivých meteorologický inštitúcií. Všetky informácie, ktoré sa na tomto servery nachádzajú sú voľne dostupné na internete. Portál MeteoRadar nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody!

Detekcia bleskov
Tento projekt je v štádiu testovania. Predpokladaný termín spustenia ostrej prevádzky je leto 2019.