20. decembra 2014

Podporte nás

Bohužiaľ v súčasnosti je na meteorológiu vynakladaných veľmi málo finančných prostriedkov a tak by sme Vás radi poprosili o podporu amatérskej meteorológie na Slovensku prostredníctvom nášho občianskeho združenia.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:
Nefinančne/materiálne
 • Navštevovaním našich webových stránok a profilov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube..)
 • Nahlasovaním výskytov nebezpečných meteorologických javov, zasielaním fotografii
 • Diskutovaním na našom kanáli na Slack-u.
 • Propagáciou AMS na Vašich webových stránkach (na internete) – napr. vo forme umiestnenia loga, napísania článku o našom združení/našej práci
 • Darovaním rôznych materiálnych vecí – kancelárskych potrieb (kancelársky papier, poštové obálky…), meracej techniky, náučnej a odbornej literatúry z oblasti meteorológie, klimatológie alebo hydrológie
 • Dobrovoľníctvom pri rozširovaní našej meracej siete (poskytnutím pozemku na umiestnenie meteostanice, prístupu k internetu, pomocnými prácami pri inštalovaní meteostaníc…)
Finančne
 • Darovaním 2% (príp. 3%) z Vašich daní (viacej informácii)
 • Podporením jednorazovým/pravidelným príspevkom cez systém darujme.sk (platobná brána nižšie)
 • Podporením ľubovoľným príspevkom na účet:
  SK40 8330 0000 0023 0136 2397
Podporiť nás môžte aj prostredníctvom portálu darujme.sk:
Tieto finančné prostriedky budú použité prevažne na:
 • Rozširovanie siete meteorologických staníc a webkamier na Slovensku, na ich prevádzku a údržbu (servis),
 • Rozvoj a údržba systému detekcie bleskových výbojov (LightningRadar, Blitzortnung),
 • Rozvoj a údržba systému na príjem snímok z družíc NOAA a METEOR,
 • Rozvoj a údržba systému na príjem dát zo sondážnych meraní,
 • Vybudovanie siete senzorov na meranie kvality ovzdušia (PM1.0, PM2.5, PM10),
 • Organizovanie rôznych podujatí pre širokú verejnosť, prednášok pre základné školy,
 • Na prevádzku a rozvoj občianskeho združenia a webových stránok,
Čo vďaka vašej podpore dokážeme?

Podpora 5€

Podpora 10€

Podpora 12€

 • Ročné náklady na internetové pripojenia pre 1 meteostanicu.

Podpora 36€

 • Ročné náklady na internetové pripojenia pre 1 meteostanicu s webakmerou.

Podpora 80€

 • Náklady na výrobu a umiestnenie 1 senzora na meranie kvality ovzdušia.

Podpora 100€

 • Umiestnenie solárnej PTZ webkamery v 1 lokalite.

Ak máte nejaké otázky, nápady ohľadom podpory, budeme radi ak nás kontaktujete.

Všetkým, ktorí sa rozhodli nám akoukoľvek formou pomôcť ďakujeme!