20. decembra 2014

Podporte nás

Bohužiaľ v súčasnosti je na meteorológiu vynakladaných veľmi málo finančných prostriedkov a tak by sme Vás radi poprosili o podporu amatérskej meteorológie na Slovensku prostredníctvom nášho občianskeho združenia.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:

Nefinančne
  • Vyrábate letáky či iné propagačné materiály? Robíte grafické návrhy? Radi využijeme vaše služby a uvedieme vás medzi sponzorov združenia.
  • Navštevovaním našich webových stránok
  • Likenutím našej facebook stránky (odkaz nájdete v päte stránky)
  • Propagáciou AMS na Vašich webových stránkach (umiestnenie nášho loga, napísanie článku o nás a našej práci…)
Finančne
  • Vaše financie budú použité na propagáciu meteorológie na Slovensku, budovanie a údržbu meteostaníc a webkamier na Slovensku.

Číslo účtu nájdete v sekcii Kontakt. Dary je možné poskytnúť na základe darovacej zmluvy.

Údaje pre darovanie 2% pre Amatérsku meteorológiu Slovenska:

Názov: Amatérska meteorológia Slovenska
Adresa: Budovateľská 27, 901 01 Malacky
IČO: 51207494
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK40 8330 0000 0023 0136 2397
Kód banky: 8330 (Fio banka , a.s.)

Finančné prostriedky budú použité prevažne na:

  • Rozširovanie siete meteorologických staníc na Slovensku, ich prevádzka a údržba
  • Rozvoj a údržba systému detekcie bleskových výbojov (LightningRadar, Blitzortnung) 
  • Vybudovanie siete senzorov na meranie kvality ovzdušia
  • Na propagáciu meteorológie a možnostiach jej štúdia (v spolupráci s vysokými školami) 
  • Doplnenie úhrady poplatkov za internetové pripojenia, webové služby a energie

Propagácia AMS na Vašom webe:
– Podporiť nás môžte aj umiestnením nášho loga (odkazu na web AMS) na Váš web.

<a href="http://www.amaterska
meteorologia.sk"><img src='https://www.amaterskameteorologia.sk/
wp-content/uploads/2017/10/logo-AMS-1.jpg'
title="Amatérska meteorológia Slovenska"></a>

Ak máte nejaké otázky, nápady ohľadom podpory, budeme radi ak nás kontaktujete.

Všetkým, ktorí sa rozhodli nám akoukoľvek formou pomôcť ďakujeme!