20. decembra 2014

Podporte nás

Bohužiaľ v súčasnosti je na meteorológiu vynakladaných veľmi málo finančných prostriedkov a tak by sme vás radi poprosili o podporu amatérskej meteorológie na Slovensku prostredníctvom Slovak Weather Network.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:

  1. Navštevovaním našich webových stránok www.amaterskameteorologia.sk, www.pocasienazahori.eu a meteoradar.amaterskameteorologia.sk
  2. Likenutím našej facebook stránky: Facebook stránka Slovak Weather Network
  3. Propagáciou SVKWN na vašich webových stránkach (umiestnenie loga, napísanie článku….)
  4. Darom vo forme finančného príspevku:
    – prostredníctvom aplikácie VIAMO
    – prevodným príkazom v banke
    – v hotovosti do pokladne SVKWN

Podpora prostredníctvom aplikácie VIAMO:
– Platbu môžete vykonať aj pomocou aplikácie VIAMO (platby na číslo 0902 — —). Do kolónky správa je potrebné zadať “Podpora SVKWN”.

 

Propagácia SVKWN na Vašom webe:
– Podporiť nás môžte aj umiestnením nášho loga (odkazu na web SVKWN) na Váš web.

Stačí si umiestniť tento kód na Váš web:

<a href="http://www.amaterska
meteorologia.sk"><img src='http://
www.amaterskameteorologia.sk/
wp-content/uploads/2014/12/
SVKWN_logo1.png'title="Slovak
Weather Network"></a>

 

Ak máte nejaké otázky, nápady ohľadom podpory, bližšie informácie získate na e-mailovej adrese info@amaterskameteorologia.sk .

 

Všetkým, ktorí sa rozhodli nám akoukoľvek cestou pomôcť ďakujeme!