20. decembra 2014

Podporte nás

Bohužiaľ v súčasnosti je na meteorológiu vynakladaných veľmi málo finančných prostriedkov a tak by sme Vás radi poprosili o podporu amatérskej meteorológie na Slovensku prostredníctvom nášho občianskeho združenia.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:
Nefinančne/materiálne
 • Navštevovaním našich webových stránok a profilov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube..)
 • Nahlasovaním výskytov nebezpečných meteorologických javov, zasielaním fotografii
 • Propagáciou AMS na Vašich webových stránkach (na internete) – napr. vo forme umiestnenia loga, napísania článku o našom združení/našej práci
 • Darovaním rôznych materiálnych vecí – kancelárskych potrieb (kancelársky papier, poštové obálky…), meracej techniky, náučnej a odbornej literatúry z oblasti meteorológie, klimatológie alebo hydrológie
 • Dobrovoľníctvom pri rozširovaní našej meracej siete (poskytnutím pozemku na umiestnenie meteostanice, prístupu k internetu, pomocnými prácami pri inštalovaní meteostaníc…)
Finančne
 • Darovaním 2% (3%) z Vašich daní (viacej informácii)
 • Podporením ľubovolným príspevkom na účet:
  SK40 8330 0000 0023 0136 2397
Finančné prostriedky budú použité prevažne na:
 • Rozširovanie siete meteorologických staníc na Slovensku, ich prevádzka a údržba,
 • Rozvoj a údržba systému detekcie bleskových výbojov (LightningRadar, Blitzortnung),
 • Vybudovanie siete senzorov na meranie kvality ovzdušia (PM2.5, PM10)
 • Na propagáciu meteorológie a možnostiach jej štúdia (v spolupráci s vysokými školami) 
Propagácia AMS na Vašom webe:

– Podporiť nás môžte aj umiestnením nášho loga (odkazu na web AMS) na Váš web.

<a href="http://www.amaterska
meteorologia.sk"><img src='https://www.amaterskameteorologia.sk/
wp-content/uploads/2017/10/logo-AMS-1.jpg'
title="Amatérska meteorológia Slovenska"></a>

Ak máte nejaké otázky, nápady ohľadom podpory, budeme radi ak nás kontaktujete.

Všetkým, ktorí sa rozhodli nám akoukoľvek formou pomôcť ďakujeme!