20. decembra 2014

Podporte nás

Bohužiaľ v súčasnosti je na meteorológiu vynakladaných veľmi málo finančných prostriedkov a tak by sme Vás radi poprosili o podporu amatérskej meteorológie na Slovensku prostredníctvom nášho občianskeho združenia.

Podporiť nás môžete viacerými spôsobmi:
Nefinančne/materiálne
 • Navštevovaním našich webových stránok a profilov na sociálnych sieťach:
 • Nahlasovaním výskytov nebezpečných meteorologických javov, zasielaním fotografii
 • Diskutovaním na našom kanáli na Slack-u.
 • Propagáciou AMS na Vašich webových stránkach (na internete):
  • vo forme umiestnenia loga,
  • napísania článku o našom združení/našej práci
 • Darovaním rôznych materiálnych vecí:
  • kancelárskych potrieb (kancelársky papier, poštové obálky…),
  • meracej techniky,
  • náučnej/odbornej literatúry z oblasti meteorológie, klimatológie alebo hydrológie, prípadne podobných vedných disciplín.
 • Dobrovoľníctvom pri rozširovaní našej meracej siete:
  • poskytnutím pozemku na umiestnenie meteostanice/meracieho zariadenia,
  • poskytnutie prístupu k internetu,
  • pomocnými prácami pri inštalovaní meteostaníc.
Finančne
 • Darovaním 2% (príp. 3%) z Vašich daní (viacej informácii) .
 • Podporením jednorazovým/pravidelným príspevkom cez systém darujme.sk (odkaz na platobnú bránu).
 • Podporením ľubovoľným príspevkom na účet:
  SK40 8330 0000 0023 0136 2397
Tieto finančné prostriedky budú použité prevažne na:
 • Rozširovanie siete meteorologických staníc a webkamier na Slovensku, na ich prevádzku a údržbu (servis).
 • Rozvoj a údržba systému detekcie bleskových výbojov (LightningRadar, Blitzortnung).
 • Rozvoj a údržba systému na príjem snímok z družíc NOAA a METEOR.
 • Rozvoj a údržba systému na príjem dát zo sondážnych meraní.
 • Vybudovanie siete senzorov na meranie kvality ovzdušia (PM1.0, PM2.5, PM10).
 • Organizovanie rôznych podujatí pre širokú verejnosť, prednášok pre základné školy.
 • Na prevádzku a rozvoj občianskeho združenia a webových stránok.
Čo vďaka vašej podpore dokážeme?

Podpora 12€

 • Ročné náklady na internetové pripojenia pre 1 meteostanicu.

Podpora 36€

 • Ročné náklady na internetové pripojenia pre 1 meteostanicu s webakmerou.

Podpora 80€

 • Náklady na výrobu a umiestnenie 1 senzora na meranie kvality ovzdušia.

Podpora 100€

 • Umiestnenie solárnej PTZ webkamery v 1 lokalite.

Podpora 300€

 • Umiestnenie IP webkamery v 1 lokalite s odosielaním snímok na web.

Podpora 1 000€

 • Umiestnenie meteostanice Davis v 1 lokalite s odosielaním údajov na web.

Ak máte nejaké otázky, nápady ohľadom podpory, budeme radi ak nás kontaktujete.

Všetkým, ktorí sa rozhodli nám akoukoľvek formou pomôcť ďakujeme!