Pomôcky pre automatické rádiosondové prijímače

Najnovšie informácie nájdete na wiki auto_rx .

Táto vidlica kódovej základne RS RS1279 poskytuje sadu nástrojov (‚auto_rx‘), ktoré umožňujú automatický príjem a nahrávanie pozícií Radiosonde do viacerých služieb, vrátane:

Webové rozhranie Auto-RX poskytuje spôsob zobrazenia živého stavu vašej stanice a tiež prostriedok na kontrolu a analýzu predchádzajúcich letov rádiosond. Zozbierané meteorologické údaje je možné vykresliť v bežnom formáte „Skew-T“.

Podporná matica rádiosondy

Podľa potreby môže byť pridaná podpora pre iné rádiosondy – pošlite nám sondy na testovanie! Ak máte nejaké informácie o formátoch telemetrie, budeme radi, ak sa nám ozvete (pozri naše kontaktné údaje nižšie).

Vylepšenia z upstream kódovej základne RS budú zlúčené do tejto kódovej základne, keď to bude vhodné. Veľká vďaka rs1729 za pokračovanie vo vývoji a zlepšovaní týchto dekodérov a za spoluprácu s nami na tom, aby auto_rx dekódovalo všetky rádiosondy!

Aktualizácie

Tento softvér sa pravidelne vyvíja. Pravidelne aktualizujte, aby ste získali opravy chýb a vylepšenia!

Zvážte pripojenie ku skupine Google, aby ste mohli dostávať aktualizácie o nových funkciách softvéru: https://groups.google.com/forum/#!forum/radiosonde_auto_rx

Prezentácie

Kontakty

Licenčné informácie

Všetok softvér v tomto úložisku je licencovaný pod GNU General Public License v3. Úplný text licencie nájdete v tomto súbore LICENCIE archívu.

Telemetrické údaje rádiosondy zachytené prostredníctvom tohto softvéru a nahrané do systému databázy Sondehub sú licencované pod licenciou Creative Commons BY-SA v2.0 . Telemetrické údaje nahrané do siete APRS-IS sa vo všeobecnosti považujú za zverejnené.

Nahraním údajov do týchto systémov (povolením príslušných používateľov v station.cfgsúbore) ako používateľ súhlasíte so sprístupnením vašich údajov na základe týchto licencií. Upozorňujeme, že nahrávanie do Sondehub je predvolene povolené.

Zdroj: https://github.com/projecthorus/radiosonde_auto_rx .