Deň otvorených dverí ARC SHMÚ Gánovce

Dňa 22.03.2019 sa konal na pracoviskách Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) deň otvorených dverí. Na Aerologickom a radiačnom pracovisku SHMÚ v Poprade – Gánovciach pútalo najväčšiu pozornosť poludňajšie vypúšťanie meteorologickej rádiosondy Vaisala RS41-SGP.

Video z vypúšťania rádiosondy (Autor: Estera Lukačková)

Počas takmer dvoch hodín letu samotnej rádiosondy bolo možné sledovať vo voľnej atmosfére: teplotu, tlak, vlhkosť vzduchu, smer a rýchlosť vetra

Namerané údaje z rádiosondy Vaisala RS41-SGP (Autor: Martin Šturcel)
Namerané údaje z rádiosondy Vaisala RS41-SGP (Autor: Martin Šturcel)

Rádiosonda za 95 minút letu vystúpila do výšky 34 357 metrov nad morom. V tejto výške praskol balón a následne padala a „zaletela“ až blízko Maďarského mesta Miskolc, čo je takmer 115km vzdušnou čiarou. Modrými značkami je znázornené stúpanie rádiosondy a zelenými značkami je znázornený zostup. Rádiosonda meria údaje aj počas stúpania a aj klesania.

Trasa letu sondy Vaisala RS41-SGP (Autor: Miroslav Marták)

Areologické a radiačne centrum je súčasťou čiastkového monitorovacieho systému SHMÚ. Jeho úlohou je sondovať atmosféru v celej jej hrúbke. Údaje sa využívajú ako vstupné údaje do atmosférických modelov, aktuálne údaje pre leteckú prevádzku ale aj ako podklad pre poznanie variability jednotlivých prvkov atmosféry v rôznych výškach nad zemským povrchom.

Na ilustračnej fotografii (Autor: Estera Lukačková) je odfotený heliograf. Respektíve „po slovensky“ slnkomer. Slnkomer je jednoduchý prístroj, ktorý slúži na meranie dĺžky slnečného svitu, nie však intenzity žiarenia slnka. Jeho hlavnou súčasťou je sklenená guľa, pôsobiaca ako šošovka – spojka, ktorá sústreďuje lúče do jedného miesta, takže dochádza k vypáleniu stopy na mernú pásku umiestnenú za šošovkou.

Fotogaléria (Autor: Martin Šturcel)