Našli ste rádiosondu?

Ak ste našli rádiosondu, dajte nám prosím vedieť.

  • Typ sondy:
  • HW číslo sondy:
  • Krátky popis stavu nájdenej sondy: balón, padák, poškodenie sondy.
  • Lokalita alebo GPS súradnice nájdenia:
  • Ak máte k dispozícii fotodokumentáciu zašlite nám ju na email: info@amaterskameteorologia.sk alebo na info@radiosonda.sk .

Ak chcete nájdenú rádiosondu bezpečne zneškodniť alebo je štítok nečitateľný (či sa na na rádiosonde vôbec nenachádza) postupujte podľa nižšie uvedených návodov, kde sú popísané postupy rozobratia a zistenia sériového čísla rádiosondy. Jednotlivé návody sú rozdelené podľa typu rádiosond:

Návod na demontáž rádiosondy Vaisala RS92

Z rádiosondy odlepíme lepiacu pásku prípadne iné informačné štítky.

Uvoľníme držiaky meracieho pásika. Držiaky od seba odtiahneme tak aby sa pásik uvoľnil.

Otvoríme oba kryty konektorov na spodnej strane sondy a ťahom otvárame kryt. Ten je na hornej časti prilepený a je potrebné použiť trochu väčšiu silu. Môžeme si pomôcť aj skrutkovačom ale vo väčšine prípadoch sa kryt odlepí bez poškodenia.

Skontrolujeme či nejaké časti lepidla nie sú na meracom pásiku alebo vývode GPS antény. Tento lep odstránime.

Ťahom za GPS anténu vyklopíme dosku plošného spoja smerom von. Po odklopení je možné plošný spoj vytiahnuť.

Sériové číslo sa nachádza na nálepke meracej dosky. Na základe tohto čísla dokážeme rádiosondu identifikovať.

Zdroj: radiosonda.sk