Systém detekcie bleskov

V nasledujúcom článku vám predstavím fantastický projekt na detekciu bleskov. Jedná sa o systém antény s krížovou slučkou naladená na 10 kHz, dva jednoduché OP27 zosilňovače so ziskom 100 dB a následné pripojenie k zvukovej karte počítača s frekvenciou 1 GHz a softvér na odber zo zvukovej karty 22 kHz – vzorkovacia frekvencia (program Visual Basic), ktorý detekuje smer k zdroju úderu blesku s presnosťou 1 stupňa.

Tento program je možné použiť na rôznych miestach na výpočet miesta úderu blesku pomocou metódy trangulácie.

Mapa bleskovej aktivity.

 

Smer sa zaznamená modulom 180°. Sila sa zaznamenáva medzi 0 dB a -99 dB.

 

 

Horizontálna os je čas dňa 0:00:00 vľavo 23:55:59 vpravo. Vertikálna os je smerom k bleskovému výboju. V hornej časti je pravý sever 0° a na dne je juh, 180°.
Farba bodov udáva intenzitu signálu. Tmavo červená farba je -50 dB svetlo modrá je -30 dB. Silný blesk sa zobrazuje ako modré bodky, slabé údery blesku sa zobrazujú ako tmavočervené bodky. Čím je vzdialenosť väčšia, tým sú nahrávky slabšie.

Z dôvodu vynikajúcej citlivosti detektora sa výboje bleskov zaznamenávajú tamer nepretržte a na veľké vzdialenosti. Nie je nezvyčajné zistiť blesk nad Marokom a
Uraine. Signály bleskového výboja cestujú ďalej nad vodou ako cez pozemky, a preto je možné vidieť blesk pred pobrežím Floridy, ale nie južne od Sahary. Ak bol pozorovaný rovnaký úder blesku z dvoch alebo viacerých miest, metódou tringulácie môžeme určiť miesto. Korelácia pozorovaní z dvoch rôznych lokalít sa vykonáva automaticky až do 1 ms. Práve tu boli zakotvené skutočné znalosti tohto detekčného systému. Bol vyvinutý sofistikovaný algoritmus synchronizácie hodín.

 

Histogram, ktorý nepretržite zaznamenáva zachytené signály z vašej antény.

 

Schéma zapojenia zosilňovača a zdroja.

 

Hotový zdroj a zosilňovač.

 

Anténa pre príjem signálov.

 

Zapojenie k pc.

 

Vytvorené podľa originál konceptu: Frank Kooiman a Daniel Verschueren.